Analiz ve Testler


 

2015-2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYATLARI

 


Deney /Hizmet Grubu

Deney / Hizmet adı

Standard

Fiyat (TL)

Riskli Yapı Deneyleri

Riskli Yapıda Malzeme Dayanımı Tespiti (kritik katta)

RBTE Yönetmeliği

350,00

Riskli Yapıda Donatı Tespiti (kritik katta)

RBTE Yönetmeliği

250,00

Riskli Yapıda Malzeme Dayanımı ve Donatı Tespiti (kritik katta)

RBTE Yönetmeliği

500,00

Kritik kat rölövesinin yapılması (*.dwg formatında çizim verilir)

RBTE Yönetmeliği

750,00

Riskli Yapı Tespitine Yönelik Malzeme Dayanımı, Donatı Tespiti, Kritik kat rölövesi ve analizi

RBTE Yönetmeliği

Kat sayısına göre

1. Kat için

 

2.500

2.-6. Katların her birisi için

 

2.000

7.-10. Katların her birisi için

 

1.500

Sonraki katların her birisi için

 

1.000

Bodrum katlar ve yapısal eleman bulunan çatı katlar dikkate alınır, kısmi bodrum ve sadece çatıya çıkmak için merdiven kovası etrafında bulunan çatı katı dikkate alınmaz..

Riskli Yapı Tespitine Esas Zemin Etüdü (Muayene çukuru ile, sondaj gerekmesi durumunda ayrıca yaptırılır)

 

3.000

Yapısal Performans Tespiti

İskele Yapıları (A grubu)*

Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği

2.000

İskele Yapıları (B grubu)*

4.500

İskele Yapıları (C grubu)*

10.000

İskele Yapıları (D grubu)*

25.000

* Yapının birden fazla anodan oluşması ve benzer tipte anolar olması durumunda uygulanacak fiyat ayrıca belirlenir.

Verilen fiyata zemin etüdü ve numune alınması işleri dahil değildir.

Proje Onayları

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe tabi binalar

İlgili Yönetmeliği

A*B/400

A=Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına Göre İlgili Yapı Türünün Birim m2 maliyeti

B= Yapının toplam kapalı alanı

* Projenin uygunluğuna dair rapor hazırlanması durumunda ücret 2 kat uygulanır.

Çelik Deneyleri

Çap ve boyut muayenesi

TS708

15,00

Birim ağırlık tayini

TS708

15,00

Beton çelik hasırlarda biçim, görünüş ve boyut muayenesi

TS4559

25,00

Çekme Deneyi

TS708

30,00

Güçlendirme Deneyleri

Ankraj çekme deneyi (sahada)

(En az 3 adet yapılır)

DBYBHY-2007

120,00

Ankraj çekme deneyi (Laboratuvarda)

DBYBHY-2007

50,00

Ankraj ekimine uygunluk raporu

DBYBHY-2007

350,00

Epoksi malzemede eğilme dayanımı (Numune hazırlama dahil)

 

75,00

Epoksi malzemede serbest basınç dayanımı (Numune hazırlama dahil)

 

75,00

Yapı Deneyleri

Çerçeveli yapı deneyi (30 çevrime kadar)

 

1.500,00

Çerçeveli yapı deneyinde 1 kanal veri toplama

 

50,00

Zemin Deneyleri

Gözlem çukuru zemin profilinin çıkarılması

 

750,00

Açılmış gözlem çukurundan Örselenmiş örnek alınması (bir çukur 4m derinlikten)

TS 1901

100,00

Açılmış gözlem çukurundan Örselenmemiş örnek alınması (bir çukur 4m derinlikten)

TS 1901

150,00

Su muhtevası (w) tayini

TS1900

50,00

Likit Limit (LL) tayini (Casagrande yöntemi veya penetrasyon konisi yöntemi ile)

TS1900

70,00

Plastik Limit (PL) tayini

TS1900

50,00

Rötre (Büzülme) Limiti (RL) tayini (Lineer ve Hacimsel)

TS1900

150,00

Likitlik, kıvam, plastisite ve aktivite indislerinin belirlenmesi

TS1900

100,00

Elek Analizi

TS 1900

100,00

Hidrometre Deneyi

TS 1900

250,00

Granülometri eğrisinin çizilmesi, granülometri kriterlerinin belirlenmesi ve TS, DBYBHY, USCS, AASHTO ve MIT sistemlerini göre sınıflandırma

TS 1500

100,00

Doğal (gn) birim hacim ağırlığın belirlenmesi

TS 1900

180,00

Kuru (gk) birim hacim ağırlığın belirlenmesi

TS 1900

100,00

Tane (gs) birim hacim ağırlığın belirlenmesi

TS 1900

100,00

Doygun (gd) birim hacim ağırlığın belirlenmesi

TS 1900

100,00

Batık (g) birim hacim ağırlığın belirlenmesi

TS 1900

100,00

Kayaçlarda Doğal yoğunluğun belirlenmesi,

TS 8615

100,00

Kayaçlarda Su muhtevasının belirlenmesi,

TS 8615

100,00

Kayaçlarda Porozitenin belirlenmesi,

TS 8615

100,00

Kayaçlarda Boşluk oranı’nın belirlenmesi,

TS 8615

100,00

Kayaçlarda Doygunluk derecesinin belirlenmesi

TS 8615

100,00

Zeminlerin doğal boşluk oranı, porozite ve doygunluk derecesinin belirlenmesi

TS 1900

250,00

Rölatif sıkılığın ve rölatif sıkılığa göre zemin sınıfının belirlenmesi (gk,gs,gkmax,gkmin)

TS 1900

250,00

Konsolidasyon Deneyi (3 numuneli, toplam 10 yükleme ve boşaltma kademeli)

TS 1900

1.000,00

Sıkışma eğrisinin çizilmesi ve Cc ile Cr katsayılarının bulunması

TS 1900

500,00

Ön konsolidasyon basıncının bulunması (Casangrande Yöntemi)

TS 1900

500,00

Konsolidasyon katsayısının bulunması (Log-zaman veya Karekök-zaman yöntemiyle)

TS 1900

500,00

Hacimsel sıkışma katsayısı bulunması

TS 1900

500,00

Nihai konsolidasyon oturmasının bulunması

TS 1900

500,00

Toplam oturmanın hesaplanması

TS 1900

500,00

Şişme basıncı ödometre deneyi ile belirlenmesi

ASTM D1546

750,00

Şişme Yüzdesinin ödometre deneyi ile belirlenmesi

ASTM D1546

750,00

Zemin Numunelerinde Serbest Basınç Deneyi

TS 1900

300,00

Doğrudan kesme deneyi

AASHTO

T236-72

500,00

Standart Proctor Deneyi (5 değişik su muhtevası için, kompaksiyon eğrisi, optimum su muhtevası ve gkmax belirlenmesi)

TS 1900

500,00

Ağır (Modifiye) Proctor Deneyi (5 değişik su muhtevası için, kompaksiyon eğrisi, optimum su muhtevası ve gkmax belirlenmesi)

TS 1900

800,00

Plaka Yükleme Deneyi

TS 5744

TS 1900

3.000,00

Üç Eksenli Basınç Deneyi

(UU, CU veya CD koşullarında)

TS 1900

1.000,00

Laboratuar Vane Deneyi

ASTM D4648

400,00

Zemin etüd raporu hazırlanması (Gerekli deneyler haricinde)

DBYBHY 2007

1.500,00

Beton Deneyleri

Deney numunelerinin basınç dayanımının (hazır num., başlıklama hariç) tayini

TS EN 12390-3

20,00

Beton tabancası ile basınç dayanımı tayini (bir ölçme için 10 vuruş, karot alınmadan değerlendirme yapılmaz)

TS EN 12504-2

30,00

Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımın tayini

TS EN 12390-6

20,00

Sertleşmiş betonda eksenel direkt çekme dayanımı tayini

 

100,00

Deney numunelerinin eğilme dayanımın tayini(hazır numunede)

TS EN 12390-5

20,00

Karot numune alınması (Ø24 mm den Ø55mm ye kadar)

TS EN 12504-1

20,00

Karot numune alınması (Ø55 mm den Ø105 m ye kadar)

TS EN 12504-1

30,00

Diğer

Deney sahasına ulaşım (1 km için)

 

1,00

Dayanım deneylerinde kullanılacak numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması (en fazla 28 güne kadar)

TS EN 12390-2

10,00

Deney numunesi başlıklama (d= 5 cm, d=10 cm, d=15 cm)

TS EN 12390-3

10,00

 

 


Başa Dön